CATÉCHÈSE DU PAPE EN LINGALA du 14 janvier 2009

Publié le par Sébastien SASA

 

VOICI  LA CATÉCHÈSE DU PAPE EN LINGALA

Bandeko ba bolingo,

 

Na botalaka mikanda ya Santu Polo, tokomona ete mibale okati na yango nde ikokani na ndenge bakoma yango mpe na maloba mazali kuna na kati. Mikanda mango mizali miye: Mokanda mwa Santu Polo ona bakristu ba Kolose mpe ona bakristu ba Efeze. Okati ya mikanda miye, tokomona ete Yezu Kristu bapesi ye nkombo ya "Moto". Yambo mpenza azali Mokonzi, oyo azali kokamba lisanga ya bakristu, azali mpe Moto zambi azali kopesa to mpe kokaba bomoi bwa ye na binama ya Nzoto na ye. Kasi Kristu azali mpe Mokonzi ya mapinga ma likolo mpe ya molongo mobimba. Kristu, oyo "amikabi mpo ya biso: amibonzi na Nzambe bo libonza lya nsolo mpimbo" (Efeze 5, 2) azali likolo ya bokonzi bonso biye bokoluka ndenge ya kokitisa moto. Soko tozali liboke moko na Kristu, tokoki kobanga lisusu eloko moko te.

 

Mikanda miye mibale, mizali kolobela lisusu "mobombamo" mwa mwango mwa Nzambe. Kristu azali kobémbisa nyonso na ye: "mpo ya ye molongo mobimba mozongi o bondeko bwa Nzambe, na baye bazali o nse, na baye bazali o likolo, azongisi boboto na makila ma ye o kuruse"  (Kolose 1, 20). Na ye tokoki kotala mpe kokubamela mobombamo ya molende ya Nzambe. Manso maye na bomikitisaka mpe na bondimaka na esengo o motema na kosala bo elingi Nzambe.

 

Na bosukisi, nalingi kolobela likambo etali Eklezya bo mwasi ya Kristu. Azwi ye na bokabaka nzoto ya ye mpe azali kokoba kokanisa ye, kobongisa kitoko na ye. Kaka kitoko oyo ezali kowuta na batesimo te, kasi mpe oyo esengeli kokola mokolo na mokolo okati na biso. Tika ete tokoka komono lisusu esengo nyonso ya libala eye Kristu azali kobyanga biso!

 

 

Roma, jeudi  15 janvier 2009 (catéchèse du mercredi 14 janvier 2009)

Père Sébastien SASA NGANOMO BABISAYONE, Issjb

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article