CATÉCHÈSE DU PAPE EN LINGALA du 27 mars 2009

Publié le par Sébastien SASA

VOICI LA CATÉCHÈSE DU PAPE EN LINGALA

 

 

Bandeko ba bolingo,

 

 

Okati ya Bondeko bwa sika, Yezu alimboli kitoko kitoko mambi matali komibima, to mpe kolala nzala. Asali maye, mingi mpenza mpo na kolakisa polele mambi ba –Farizeo, baye bazalaki kolanda mpe kotosa mibeko na bokebi bonso, nzoka nde, motema na bango mozalaki mosika ya Nzambe. Bolali nzala ya solo, Molakisi Mosantu aloba, mozali nde kosala bo elingi Tata wa likolo. “Bobele Tata wa yo oyo abombami wana ayeba; mpe ye Tata wa yo akomonoko makambo mabombani akofyta yo” (Mt 6, 18). Yezu yemei azali kopesa ndakisa, na sima ya mikolo ntuku inei o kati ya etiké, azongiseli Satana maloba maye: “ Ekomami ‘te:Moto akobika bobele na mampa te, kasi na maloba manso makobima o monoko mwa Nzambe” (Mt 4, 4).

Kolala nzala ya solo, ntina na yango nde koliya “biliya bya solo”, ezali nde kotosa monoko mwa Tata, to mpe kosala bo elingi ye. Soko Adamo abuki mobeko mwa Nzambe eye “koliya mbuma ya nzete ya boyebi malamu na mabe”, moyambi azali, na nzela ya bolali nzala, azali komitika o maboko ma Nzambe, na bosawa to mpe bonkonde, mpe atiki mamso na bosembo, bolamu mpe ngolu ya Nzambe.

Bolali nzala bozali mingi penza na bizaleli ya mokolo na mokolo na lisanga ya yambo ya bakristu (cf. Buku ya bikela ya baApostoli 13,3; 14,22; 27,21; 2 Cor 6,5). Batata ya Eklezya mpe balobeli makasi ya bolali nzala. Yango nde ezali kopekisa biso na kokweya na mbeba to lisumu, kokima makanisi ya “moto ya kala” mpe na kofongola na motema ya moyambi nzela ya Nzambe.

Bolali nzala ezali mpe moye basantu bazalaki kosala mpe bazali kosenga biso na kosala yango. Mosantu Petolo Krizologo akomi: “bolali nzala ezali motema ya losambo, ngolu ezali bomoi ya bolali nzala. Bongo, moto azali kosambela, asengeli kolala nzala, moto azali kolala nzala asengeli kozala na mawa; ayoka moto oyo azali kosenga, na kosengaka, alingi ete bayoka ye, Nzambe azali koyoka ye, Ye nde moto oboyaka te koyoka bana ba ye na tango bazali kobelela ye”.

 

Roma, jeudi 27 mars 2009 (catéchèse du mercredi 26 mars 2009)

Père Sébastien SASA NGANOMO BABISAYONE, Issjb

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article